ค่าบริการนำเข้าสินค้า

รายละเอียดค่าบริการนำเข้า

การคำนวณราคาค่าขนส่ง
รถ(EK)นับจากวันถัดไปหลังขึ้นตู้ ประมาณ5-7วัน
ประเทศจีน(กว่างโจว)- ประเทศไทย(กรุงเทพฯ)
ประเภทสินค้า คิดตามปริมาตร คิดตามน้ำหนัก
สินค้าทั่วไป 7500.00/CBM 40.00/KG
มอก. 8000.00/CBM 45.00/KG

ราคาขนส่งคิดเป็นเงินบาท
วิธีคิดค่าขนส่งจะคิดแบบปริมาตรและคิดตามน้ำหนัก
แบบไหนคิดได้มากกว่าทางเราจะเรียกเก็บค่าขนส่งตามนั้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร = ( กว้าง *ยาว * สูง ) / 1,000,000

ประเภทสินค้า
ประเภทการขนส่ง
น้ำหนัก KG
ปริมาตร
ยาว(cm) กว้าง(cm) สูง(cm)
X X
= ปริมาตร
คำนวณ
*การคำนวณค่าขนส่งนี้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น
ไม่รวมถึงค่าส่งภายในประเทศไทย และ ค่าบริการเสริมอื่นๆ 
ซึ่งค่าขนส่งที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขบริษัท
เรือ(SEA)นับจากวันถัดไปหลังขึ้นตู้ ประมาณ13-15วัน
ประเทศจีน(กว่างโจว)- ประเทศไทย(กรุงเทพฯ)
ประเภทสินค้า คิดตามปริมาตร คิดตามน้ำหนัก
สินค้าทั่วไป 5500.00/CBM 35.00/KG
มอก. 6000.00/CBM 40.00/KG

ราคาหน่วยค่าขนส่งคิดเป็นเงินบาท
วิธีคิดค่าขนส่งจะคิดแบบปริมาตรและคิดตามน้ำหนัก
แบบไหนคิดได้มากกว่าทางเราจะเรียกเก็บค่าขนส่งตามนั้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตร = (กว้าง *ยาว * สูง) / 1,000,000